Een aantal pensioenfondsen is in oktober de uitdaging aan gegaan om samen met SecondFloor mee te doen met de pilot van DNB aangaande de nieuwe XBRL taxonomie.

Met ingang van 2019 rapporteren pensioenfondsen, apf’ en en ppi’s hun toezichtrapportages via het Digitaal Loket Rapportages (DLR). Het DLR vervangt de huidige rapportagetool e-Line DNB. Bij deelname voor 31 oktober werd toegezegd door DNB dat de bevindingen meegenomen zouden worden in de ontwikkeling van de definitieve versie van de taxonomie.

De FTK XBRL service van SecondFloor heeft bewezen klaar te zijn voor de transitie naar XBRL. De resultaten waren positief voor de ingediende kwartaalstaten (FTK BEL, BELGEO, PR en HP) Het is voor ons nog niet mogelijk om de haalbaarheidstoets (HBT) en dekkingsgraad (DG) naar DNB te uploaden omdat deze op dit moment niet in de pilot zijn meegenomen. SecondFloor kan deze validaties/xbrl al wel voor u genereren indien gewenst. U kunt ook nog testen na 31 oktober.

Heeft u interesse, neemt u dan contact op met ons via: sales@secondfloor.com